Organisaties in Museum Sophiahof

Indisch Herinneringscentrum, Museum Maluku, Pelita, Nationale Herdenking 15 Augustus 1945, Indisch Platform

Museum Sophiahof herbergt de Indische en Molukse organisaties die deel uitmaken van de Collectieve Erkenning. Het Indisch Herinneringscentrum en Museum Maluku zijn met hun medewerkers gehuisvest in Museum Sophiahof. Pelita houdt er kantoor naast haar vestiging in Diemen en Nationale Herdenking 15 Augustus 1945 en het Indisch Platform maken gebruik van de accommodatie. 

U krijgt een indruk van de werkzaamheden van de organisaties in de deze video: 

Externe video URL

Het Indisch Herinneringscentrum is één van de vijf nationale herinneringscentra van de Tweede Wereldoorlog en houdt de herinnering levend aan de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië, de daaropvolgende dekolonisatieperiode en de komst naar Nederland. Dat doet het Indisch Herinneringscentrum met programma's zoals 'De Indische Salon', online campagnes, educatieve projecten en tentoonstellingen. 

Museum Maluku maakt kennis over de geschiedenis, kunst, cultuur en ontwikkeling van de Molukse gemeenschap in Nederland toegankelijk voor een breed publiek. De stichting beheert en onderhoudt een grote (digitale) collectie historische documenten, foto-, video- en audiomateriaal die online toegankelijk is en organiseert programma’s en projecten, vaak in samenwerking met diverse partners.

Stichting Pelita begeleidt ouderen met een achtergrond in Nederlands-Indië bij hun aanvragen voor de wetten voor oorlogsgetroffenen, verwijst hen eventueel door naar maatschappelijk werk en organiseert informele netwerken op het gebied van contextgebonden zorg. Verder organiseert de stichting Masoek Sadja's, Indische Eettafels, Molukse Ouderendagen en bijeenkomsten voor de naoorlogse generaties.

Nationale Herdenking 15 Augustus 1945 organiseert jaarlijks op 15 augustus de nationale herdenking van het formele einde van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden en van alle slachtoffers die tijdens die oorlog in het voormalig Nederlands-Indië zijn omgekomen. Ook geeft de stichting bekendheid aan de herdenking, de strijd tegen Japan, het gepleegde verzet en de ondergane vervolging. 

Het Indisch Platform is het overkoepelend overlegorgaan en aanspreekpunt voor de Nederlandse overheid. Het Indisch Platform bestaat uit diverse organisaties met wortels in Nederlands-Indië en behartigt hun belangen bij de overheid. Het Indisch Platform komt daarbij op voor het algemene belang en het bewaken van de rechten van de gemeenschap.