Afbeelding
toorop

Art Nouveau Festijn

Kunstenaar Jan Toorop (Poerworedjo 1858 - Den Haag 1928) was een beroemd Art Nouveau kunstenaar. Zijn jeugd bracht hij door op Midden-Java en Banka, waar hij het schaduwspel van wajangpoppen en hun symboliek leerde kennen. Dankzij een affiche dat hij in 1894 maakte ter promotie van de Delftsche Slaolie kreeg hij grote bekendheid. In de zomer van 1878 vestigde het echtpaar Couperus zich met hun jongste zoon Louis na een zevenjarig verblijf in Batavia op het adres Nassauplein 4 in Den Haag. Toen een nieuwe buurt, de Archipelwijk. Over beide personen gaat de dubbellezing op 10 juni in Museum Sophiahof, die wordt georganiseerd tijdens het grote Haagse Art Nouveau Festijn.

Van vrijdag 10 juni tot en met zondag 12 juni vindt op diverse locaties het Art Nouveau Festijn plaats, met als thema 'Den Haag rond 1900'. Het Den Haag van rond 1900 knalde uit zijn voegen en liep over van nieuwe inzichten en moderne inspiratie, wat tot uitdrukking kwam in alle kunstvormen: literatuur, muziek, beeldende kunst, theater en architectuur. Maar ook door de interesse in spiritualiteit en psychologie. Neemt u een kijkje op www.artnouveaufestijn.nl voor het gehele programma.

Ook Museum Sophiahof stelt haar locatie ter beschikking om twee belangrijke figuren van rond 1900 in de schijnwerpers te zetten. Frans van der Linden, medewerker van het Louis Couperus Museum en Neerlandicus vertelt over Louis Couperus en Anne Marie Boorsma, kunsthistoricus, verzorgt een lezing over Jan Toorop.

Programma en tickets

De dubbellezing start om 10.00 uur met een inloop. De lezing zelf begint om 10.30 uur. Tickets bestelt u hier.