Afbeelding
Klub Film 2

Klub Film 2: 'De Indische Nederlanders in Amerika' en 'Indonesische Chinezen in Nederland'

-

Op zondag 26 mei 2024 vinden in Museum Sophiahof de premières plaats van maar liefst twee documentaires : De Indische Nederlanders in Amerika en Indonesische Chinezen in Nederland. Deze documentaires zijn gemaakt door Boudie Rijkschroeff en Georgine Kwa in samenwerking met producer Rifqi Mardhani. De docu's kwamen tot stand in het kader van de Subsidieregeling Erkenning van Indisch en Moluks Nederland van het Ministerie van VWS.

De Indische Nederlanders in Amerika

In deze documentaire staat de vraag centraal hoe het is gesteld met de Indo-identiteit van de tweede en derde generatie Indische Nederlanders in Amerika. De stichting Asian Heritage The Netherlands zet zich ervoor in meer bekendheid te geven aan de positie van Nederlanders met een migratieachtergrond. Met deze documentaire wil de stichting aandacht vragen voor de dubbele migratie van Indische Nederlanders. De docu belicht degenen die na hun overtocht vanuit Ind(ones)ië eerst naar Nederland migreerden en vervolgens naar Amerika.

Afbeelding
Amerika

Indonesische Chinezen in Nederland

De tweede documentaire gaat over Indonesische Chinezen in Nederland - ook wel Peranakan Chinezen genoemd. Wat waren de redenen voor hun vertrek naar Nederland? Hebben ze hun draai weten te vinden in de Nederlandse samenleving? En voelen ze zich nog steeds Peranakan Chinees? Aan de hand van interviews met leden van de eerste, tweede en derde generatie wordt gezocht naar antwoorden.
De stichting Wen Ming stelt zich ten doel aandacht te besteden aan de maatschappelijke positie van de Chinezen in Nederland. Daarnaast streeft de stichting ernaar de onderlinge relatie en het wederzijds begrip tussen de Chinezen in Nederland en de Nederlandse bevolking te bevorderen.

In deze documentaire staat de positie van Indonesische Chinezen in Nederland en de achtergrond van hun migratie centraal.

Afbeelding
China 2

Programma van de dag

13.30 – 14.00             Inloop met koffie, thee en spekkoek

14.00 – 14.05             Welkom door Geoffrey Ho, voorzitter van de stichting Asian Heritage The Netherlands

14.05 – 14.15             Inleiding op de documentaire Indische Nederlanders in Amerika door Boudie Rijkschroeff

14.15 – 15.00             Documentaire De Indische Nederlanders in Amerika

15.00 – 15.45             Pauze

15.50 – 16.00             Inleiding op de documentaire over Indonesische Chinezen In Nederland door Paul The, voorzitter van de Stichting Wen Ming

16.00 – 16.45             Documentaire Indonesische Chinezen in Nederland

16.45 – 17.45             Borrel

 

Tickets kosten €15,00 inclusief ontvangst met koffie, thee, spekkoek, hapjes en drankjes 

Bestel tickets