Afbeelding
Dien uw aanvraag in

Subsidieregeling Collectieve Erkenning vanaf 15 januari open

In de periode 15 januari tot en met 14 februari 2023 kunnen opnieuw subsidieaanvragen ingediend worden voor de collectieve erkenning van de Indische en Molukse gemeenschap in Nederland.
In 2023 stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wederom € 1 miljoen beschikbaar vanuit de CEWIN-regeling. Het gaat om projecten op het gebied van educatie, kennis en cultuur die bijdragen aan de erkenning van de Indische en Molukse gemeenschap in Nederland.