Afbeelding
Subsidieregeling 'Houd je erfgoed levend' geopend

Subsidieregeling 'Houd je erfgoed levend' geopend

Met de regeling die vfonds op 1 december 2022 met steun van het Ministerie van VWS heeft geopend, wordt bijgedragen aan de versterking en het behoud van het Indisch en Moluks immaterieel erfgoed in Nederland. Daarbij gaat het niet over tastbare dingen zoals objecten in een museum, maar gaat over levend erfgoed zoals sociale gewoontes, rituelen, tradities of bijvoorbeeld ambachten. Allemaal dingen die plaatsvinden in een bepaalde gemeenschap, bij iemand thuis of tijdens bijeenkomsten in een vereniging. Erfgoed dat met de tijd mee kan veranderen.

Met deze subsidie worden mensen uit de gemeenschap die daar behoefte aan hebben aangespoord om hun eigen immateriële erfgoed zichtbaarder te maken, te begrijpen, te behouden en weer over te dragen aan jongere generaties en de generaties daarna. Door jarenlange integratie en doordat er decennia overheen zijn gegaan is het voor velen vaak lastig verbinding te maken met het eigen erfgoed. Door erover in gesprek te gaan met anderen, het te (her)ontdekken en ermee in contact te komen, kan meer inzicht en zelfaanvaarding ontstaan. Zo worden culturele aspecten van het Indisch zijn en culturele tradities in leven gehouden, doorgegeven en kunnen nieuwe generaties er een nieuwe draai aangeven.

Een goed idee voor het doorgeven van immaterieel erfgoed?
Op de website leest u meer over de regeling, kunt u een Quick-scan doen om te zien of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden en leest u er de meest gestelde vragen. Staat uw antwoord er niet bij? Stel ze dan tijdens de eerste live meet-up op 12 januari 2023 in Museum Sophiahof in Den Haag. Aanmelden via de website: houdjeerfgoedlevend.nl.